Outsourcing IT

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, rosnące koszty utrzymania własnej infrastruktury i wyspecjalizowanych kadr IT oraz konieczność zwiększenia efektywności procesów biznesowych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii IT stawiają przez firmą ogromne wyzwania. Współpraca w modelu outsourcingu pozwala na realne wsparcie strategii biznesowej firmy, optymalizację procesów i kosztów oraz wzrost innowacyjności organizacji.

Usługa outsourcingu IT obejmuje:

  • infrastrukturę,
  • rozwiązania biznesowe – oprogramowanie, aplikacje oraz dedykowane rozwiązania.

Przejmując odpowiedzialność za Twoje IT wykonujemy audyt stanu informatyzacji organizacji, który obejmuje przegląd rozwiązań sprzętowo/programowych wykorzystywanych w firmie oraz pozwala na identyfikację pilnych zmian w celu dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb biznesowych.