Park Technologiczny S11

 

Park Technologiczny S11 będzie idealnym miejscem na prowadzenie innowacyjnej działalności biznesowej opartej o technologie ICT. Przyjazne otoczenie będzie sprzyjać rozwojowi i wdrażaniu ciekawych rozwiązań  technologicznych  i procesowych w przedsiębiorstwach głównie z sektora MSP.

Oferta Parku obejmuje:

  • nowoczesną powierzchnię biurową,
  • kompleksowe wsparcie w zakresie świadczenia usług około biznesowych IOB,
  • promocję przedsiębiorczości wśród naukowców,
  • umożliwienie dogodnych warunków współpracy świata nauki i biznesu,
  • stworzenie sprzyjających warunków rozwojowych dla firm technologicznych,
  • wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy.
  • udostępnienie nowoczesnego Data Center oraz e-platformy, za pośrednictwem której będzie rozwijać się współpraca środowisk naukowych i biznesowych oraz przyczynie się do wsparcia rozwoju gospodarczego i promocji naszego regionu.

Park w Dąbrowie (1)